Month: January 2019

Kunsten å bere ski

Kvar vinter er ei ny moglegheit til å uttrykke seg kreativt i snøen med ski på beina. Vi har også blitt merksame på at mange er kreative i val av korleis ein be...

Freista av fridomen

Anne May Slinning har konkurrert med frikøyringseliten i Alpane gjennom fleire år. No har ho flytta heim til Sunnmøre og trivst sjølvsagt best på Strandafjellet...

Nedsnøa i Snødalen

Hoooooooi! Det er berre så vidt eg skimtar den oransje lua der ho vert omfamna av millionar av snøkrystallar og forsvinn i ei kvit bølge som kjem rullande nedov...